Trong dịp Quốc khánh, Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại CHLB Đức không tiếp khách thứ Hai ngày 31/08/2015. Từ thứ Tư ngày 02/09/2015, Đại sứ quán trở lại làm việc bình thường.

 

Để biết thêm về lịch làm việc của Đại sứ quán và của bộ phận lãnh sự, xin click vào đây.