Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 4, năm 2021 với chủ đề „Phát huy trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia“.

Diễn đàn là nơi để các trí thức trẻ đang học tập, sinh sống và làm việc ở trong và ngoài nước thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với khu vực và toàn cầu, cũng như đề xuất các cơ chế, chính sách phát huy trí thức trẻ Việt Nam chủ động, nỗ lực cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước.

Vui lòng đăng ký và gửi thông tin cá nhân, đề tài nghiên cứu, các sản phẩm, ấm phẩm có liên quan về Diễn đàn tại website: http://trithuctrevietnam.vn trước ngày 5/10/2021. Ban Tổ chức sẽ thành lập Hội đồng xét chọn dựa trên các tiêu chí, thành tích, sáng kiến phù hợp của Diễn đàn và thông báo danh sách đại biểu tham dự Diễn đàn trước ngày 25/10/2021.