1. Các công dân Việt Nam cư trú có thời hạn tại Đức nằm trong các nhóm đối tượng ưu tiên có nhu cầu về nước vì lý do cấp bách nhưng không thể thu xếp được chuyến bay từ Đức, đề nghị khai báo trực tuyến theo mẫu đăng ký trên trang thông tin điện tử của Đại sứ quán (nhấn vào ĐÂY). Đại sứ quán sẽ tổng hợp, báo cáo để các cơ quan chức năng trong nước xem xét khả năng thu xếp chuyến bay; vé máy bay do hành khách tự chi trả.

 

2. Các nhóm đối tượng ưu tiên

 

Chuyến bay này sẽ ưu tiên đưa các công dân Việt Nam có giấy tờ hợp lệ (hộ chiếu/giấy thông hành Việt Nam) đang cư trú có thời hạn tại Đức thuộc các nhóm đối tượng sau:

- Học sinh dưới 18 tuổi, sinh viên đã hoàn thành chương trình học;

- Công dân là khách du lịch, thăm thân hết hạn thị thực, bảo hiểm;

- Công dân đi công tác ngắn hạn đã hết thị thực, lao động hết hạn hợp đồng;

- Công dân có hoàn cảnh đặc biệt cần về nước khẩn cấp.

* Đại sứ quán sẽ lập danh sách những công dân đã đăng ký theo thứ tự ưu tiên nêu trên để cung cấp cho các cơ quan tổ chức chuyến bay.

 

3.  Chi phí chuyến bay và di chuyển

 

Công dân tự chi trả vé máy bay và các chi phí cần thiết khác (nếu có) theo quy định của Vietnam Airlines; tuân thủ sự sắp xếp theo thứ tự ưu tiên của Đại sứ quán và cơ quan chức năng có thẩm quyền; tự thu xếp di chuyển tới địa điểm tập kết trước chuyến bay; tuân thủ mọi quy định về khai báo y tế, cách ly, theo dõi khi về nước; cung cấp đầy đủ các giấy tờ hợp lệ (hộ chiếu Việt Nam/giấy thông hành còn hạn, các giấy tờ chứng minh ưu tiên nếu có, giấy chứng nhận y tế nếu được yêu cầu).