HƯỚNG DẪN 

 

Công dân Việt Nam thuộc một trong các trường hợp dưới đây đăng ký nguyện vọng về nước trên các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước (chuyến bay hồi hương) tại đường link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiLHrfx2AHPUAdyL_OQ5Jsb6XZCi1xcvB8quLLxRywiWIM_A/viewform?usp=pp_url

 

 

Lưu ý:

1. Mỗi người chỉ đăng ký 01 lần.

2. Công dân Việt Nam không thuộc các trường hợp dưới đây, công dân cư trú dài hạn (Unbefristete Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis), công dân có giấy tờ cư trú được gia hạn định kỳ  hoặc chưa có nhu cầu thực sự cấp bách cần về nước trong thời điểm này vui lòng chờ đến khi các chuyến bay thương mại được mở lại, hoặc đăng ký các chuyến bay theo hình thức tự trả phí cách ly (chuyến bay charter).

3. Đại sứ quán sẽ thông báo về chuyến bay trên website: vietnambotschaft.org hoặc qua các địa chỉ email sau: dangkycongdan.gem@gmail.com hoặc dangkycongdan.gem1@gmail.com

 

 

Các đối tượng ưu tiên 

(i) Lao động hết hạn hợp đồng, mất việc, không còn thu nhập mà sở tại không có điều kiện hỗ trợ;

(ii) Học sinh dưới 18 tuổi; sinh viên đã hoàn thành khóa học (tốt nghiệp) gặp khó khăn về nơi ở/gia hạn lưu trú;

(iii) doanh nhân, trí thức, công dân xuất cảnh ngắn hạn bị “mắc kẹt” gặp khó khăn do không có nơi ở, không còn khả năng tài chính; và

(iv) các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.