Tình hình an ninh khu vực Trung Đông đang diễn biến theo chiều hướng xấu, không loại trừ các tình huống bạo lực qui mô.

 

 

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao lưu ý công dân Việt Nam hạn chế đến các nước trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của các hành động quân sự tại thời điểm này. Đối với công dân đang có mặt tại các nước bị ảnh hưởng cần lưu ý tránh đến các khu vực đã được nước sở tại khuyến cáo; thường xuyên theo dõi và bám sát hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản bản thân.

 

 

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của các Đại sứ quán sau:

 

 

-         Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran: +98 930 645 9865

-         Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-ta: +97 430 682 541

-         Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út: +96 656 729 0693

-         Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét: +96 596 075 678

-         Đại sứ quán Việt Nam tại các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: +97 150 129 9789

-         Đại sứ quán Việt Nam tại Israel: +97 252 703 8657

-         Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ: +90 545 785 8548

-         Hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân: +84 981 84 84 84