THÔNG BÁO CỦA ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI BERLIN

VỀ VIỆC TẠM DỪNG NHẬP CẢNH VIỆT NAM

 

Ngày 13/03/2020, Chính phủ Việt Nam quyết định:

 

1. Tạm dừng nhập cảnh Việt Nam đối với người nước ngoài (bao gồm cả người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài) đến từ Anh và các nước Schengen hoặc đã đi qua các nước này trong vòng 14 ngày.

 

2. Tạm dừng việc cấp thị thực tại cửa khẩu đối với người nước ngoài.

 

Quyết định này có hiệu lực từ 12h00 ngày 15/03/2020 đến hết ngày 15/04/2020 và không áp dụng với người nước ngoài mang Hộ chiếu ngoại giao và Hộ chiếu công vụ.