Thông báo

 

Theo chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam, kể từ ngày 31/01/2022, công dân Việt Nam mang hộ chiếu Việt Nam còn giá trị có thể về nước trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ từ các nước, vùng lãnh thổ đã mở lại đường bay thương mại quốc tế với Việt Nam, kể cả quá cảnh từ nước thứ ba, và trên các chuyến bay do hãng hàng không nước ngoài tổ chức, được Bộ Giao thông vận tải cấp phép để chở công dân Việt Nam về nước. Công dân Việt Nam không phải xuất trình bất kỳ giấy phép gì do các cơ quan của Việt Nam cấp. Bộ Ngoại giao đã thông báo tới tất cả các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam để tạo thuận lợi cho việc đi lại của công dân Việt Nam.

 

 

 

Mitteilung

 

Auf Anweisung der vietnamesischen Regierung können vietnamesische Staatsangehörige mit gültigen vietnamesischen Pässen ab dem 31. Januar 2022 nach Hause zurückkehren, die auf regelmäßigen internationalen kommerziellen Flügen, die zwischen anderen Ländern und Gebieten und Vietnam wieder aufgenommen wurden, einschließlich solcher, die durch Drittländer durchfahren, und auf Flügen ausländischer Fluggesellschaften, die vom Verkehrsministerium zur Rückführung vietnamesischer Staatsangehöriger zugelassen sind, fliegen. Vietnamesische Staatsangehörige müssen keine von vietnamesischen Behörden ausgestellten Genehmigungen vorlegen. Das Außenministerium hat es allen Auslandsvertretungen in Vietnam mitgeteilt, um die Reise vietnamesischer Staatsangehöriger zu erleichtern.

 

 

 

Announcement

 

According to the direction of Viet Nam’s Government, from January 31, 2022, Vietnamese nationals holding valid Vietnamese passports can return home on regular international commercial flights, which have been reopened between other countries and territories and Viet Nam, including those transiting through third countries, and on flights of foreign airlines, licensed by the Ministry of Transport to repatriate Vietnamese nationals. Vietnamese nationals are not required to present any permits issued by Vietnamese authorities. The Ministry of Foreign Affairs has notified it to all foreign missions in Vietnam to facilitate the travel of Vietnamese nationals.