Ảnh: Tấn Lực, tuoitre.vn

 

 

Với mục tiêu phát huy vai trò trí thức trẻ trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II, năm 2019 (VYI 2019) với chủ đề “Trí thức trẻ Việt nam vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước”.

 

Đây là hoạt động để trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống ở trong và ngoài nước thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước; đề xuất các sáng kiến, giải pháp cho Chính phủ trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia

 

Thời gian, địa điểm: Dự kiến từ ngày 26/11/2019 đến ngày 28/11/2019 tại Thành phố Hà Nội.

 

Nội dung: (1) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; (2) Bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; (3) Công nghệ và quản lý trong nền kinh tếsố; (4) nâng cao năng suất lao động và bảo đảm công bằng xã hội.

 

Tiêu chuẩn: 100 đại biểu là trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài có các nghiên cứu, giải pháp, sáng kiến hoặc kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với các nội dung của Diễn đàn; độ tuổi không quá 35, có quốc tịch Việt Nam hoặc gốc Việt Nam.

 

Kinh phí: Ban Tổ chức đài thọ 100% các chi phí ăn, nghỉ trong thời gian đại biểu tham dự diễn đàn. Đối với các nước có đường bay trực tiếp của Vietnam Airlines, BTC hỗ trợ 75% giá vé khứ hồi, đại biểu tự chi trả phần còn lại và các chi phí phát sinh (thuế, phí). Đối với các nước không có đường bay trực tiếp của Vietnam Airlines, BTC hỗ trợ 15.000.000 (mười lăm triệu đồng) mỗi đại biểu.

 

Tất cả các đại biểu đăng ký hoặc được giới thiệu tham dự Diễn đàn gửi thông tin cá nhân, đề tài nghiên cứu, các ấn phẩm có liên quan về diễn đàn tại website: http://trithuctrevietnam.vn trước. Thời hạn đăng ký trước ngày 15/10/2019. Ban Tổ chức sẽ thành lập Hội đồng tổng hợp và xét chọn dựa trên các tiêu chí, thành tích, sáng kiến phù hợp của Diễn đàn và thông báo danh sách đại biểu chính thức tham dự Diễn đàn trước ngày 30/10/2019.