Theo thông tin từ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ ngoại giao, nhằm mục đích kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước, thúc đẩy hợp tác thương mại – đầu tư và phát triển mạng lưới doanh nhân Việt Nam, từ ngày 6-9/6/2019, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Hàn Quốc (VIBAK) tổ chức Diễn đàn Kinh tế kiều bào toàn cầu lần I (Overseas Vietnamese Economic Forum – OVECOF) tại thành phố Incheon, Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao là cơ quan bảo trợ của Diễn đàn.

 

Thông tin chi tiết về Diễn đàn và cách thức đăng ký vui lòng xem tại:

 

1-Thưngỏ-OVECOF

 

2-Gioithieu-OVECOF

 

ĐSQ xin trân trọng thông báo