Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức xin thông báo và trân trọng đề nghị những công dân thuộc các trường hợp ưu tiên dưới đây đã đăng ký trên hệ thống của Đại sứ quán trước ngày 01/01/2021 nhưng chưa được thu xếp trên các chuyến bay do Chính phủ tổ chức thông báo lại cho Đại sứ quán bằng cách gửi email vào địa chỉ: dangkycongdan.gem@gmail.com. Email cần ghi rõ các thông tin: Họ tên, Ngày sinh, Số Hộ chiếu, Thời hạn visa/Thẻ cư trú. Lưu ý sử dụng đúng email đã đăng ký với Đại sứ quán.

 

Các đối tượng ưu tiên là công dân Việt Nam đang cư trú ngắn hạn tại Đức thuộc các diện sau:

 

(i) Lao động hết hạn hợp đồng, mất việc, không còn thu nhập mà sở tại không có điều kiện hỗ trợ;

 

(ii) Học sinh dưới 18 tuổi; sinh viên đã hoàn thành khóa học (tốt nghiệp) gặp khó khăn về nơi ở/gia hạn lưu trú;

 

(iii) doanh nhân, trí thức, công dân xuất cảnh ngắn hạn bị “mắc kẹt” gặp khó khăn do không có nơi ở, không còn khả năng tài chính; và

 

(iv) các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.