Thời gian qua, xuất hiện một số trang mạng xã hội tự xưng là trang chủ hay thay mặt cho Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, trong đó đăng tải các thông tin không chính xác, gây nhầm lẫn cho người đọc. Đại sứ quán khẳng định chỉ có một trang chủ duy nhất tại địa chỉ http://www.vietnambotschaft.org/trang-chu/. Đại sứ quán không sử dụng bất kỳ trang chủ nào khác, không sử dụng các trang mạng xã hội và cũng không ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào lập các trang mạng này thay mặt cho Đại sứ quán. Rất mong người đọc lưu ý, nâng cao cảnh giác khi tiếp nhận, xử lý thông tin trên môi trường mạng, tránh để kẻ xấu lợi dụng./.