Trong hai ngày 24-25.7.2013 tại Bonn, đã diễn ra phiên họp giữa Chính phủ Việt Nam và Đức về hợp tác phát triển (ODA) năm 2013 do Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam và Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức đồng chủ trì. Đại sứ Việt Nam tại Đức, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoàng Anh, đã tham dự cuộc họp.

 

Hai bên đã đàm phán về các lĩnh vực ưu tiên mới, cũng như các chương trình, dự án được Chính phủ Đức cam kết tài trợ ODA giai đoạn 2013-2014. Ba lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong thời gian tới là năng lượng, đào tạo nghề và bảo vệ môi trường, bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên. Các dự án ngừng hoặc không kéo dài thời hạn thực hiện là xử lý nước thải, phát triển đô thị và y tế. Một số dự án đa phương khác cũng đã được đưa ra bàn thảo trong kỳ họp này.

 

Tổng số vốn Chính phủ Đức cam kết với Chính phủ Việt Nam là 76,7 triệu Euro. Đây là con số rất đáng quý và, theo lời ông Trưởng đoàn đàm phán phía Đức, “thể hiện sự quan tâm của Chính phủ Đức với Việt Nam, trong bối cảnh Đức và các nước Châu Âu vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế.”

 

Hai bên cũng nhất trí Chiến  lược quốc gia về Tăng trưởng xanh (Green Growth Strategy) được Thủ tướng Việt Nam phê duyệt tháng 09/2012 sẽ là nền tảng, bộ khung trong hợp tác phát triển giữa hai nước giai đoạn tới. Các chương trình, dự án đưa ra đàm phán cũng được lồng ghép các tiêu chí xanh. Cụ thể, trong lĩnh vực năng lượng là sử dụng năng lượng hiệu quả, khuyến khích sản xuất và sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; trong lĩnh vực đào tạo nghề là đào tạo các nghề xanh, các kỹ năng xanh; trong lĩnh vực môi trường là bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên như đã nêu trong Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh.

 

Hai bên đã kết thúc tốt đẹp phiên đàm phán và ký thỏa thuận theo đúng dự kiến. Đây là kết quả của nhiều tháng chuẩn bị công phu và nhiều vòng trao đổi kỹ lưỡng giữa hai bên, và sẽ góp phần thực hiện thành công Chương trình hành động Đối tác chiến lược giữa hai nước./.