Địa chỉ và giờ làm việc của Đại sứ quán
nước CHXHCN Việt Nam tại CHLB Đức

Địa chỉ: Giờ làm việc:  Giờ mở cửa tiếp khách lãnh sự:

Elsenstraße 3
12435 Berlin-Treptow


Tel.: (030) 536 30 108 (Tổng đài)
       (030) 536 30 102 (Thị thực)
Fax: (030) 536 30 200
E-mail: info@vietnambotschaft.org

Từ thứ Hai đến thứ Sáu
 • Sáng: từ 9.00 giờ đến 12.30 giờ
 • Chiều: từ 13.30 giờ đến 17.00 giờ

Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm
 • Sáng từ 9.00 giờ đến 12.30 giờ
  • Nhận hồ sơ từ 9.00 giờ đến 11.00 giờ
  • trả kết quả từ 11.00 giờ đến 12.30 giờ
 • Chiều từ 13.30 giờ đến 17.00 giờ
  • Nhận hồ sơ từ 13.30 giờ đến 15.30 giờ
  • trả kết quả từ 15.30 giờ đến 17.00 giờ

Họ tên
Chức vụ

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoàng Anh

Đại sứ

 

Bộ phận chính trị

Bùi Ngọc Toàn Tham tán Công sứ
Trương Công Hùng Tham tán
Chu Thị Thu Phương Bí thư thứ nhất
Nguyễn Hoài Nam Bí thư thứ hai
   

 

Bộ phận lãnh sự

Nguyễn Quang Khánh Tham tán
Phạm Việt Chiến Tham tán
Nguyễn Thị Thủy Bí thư thứ nhất
Phạm Văn Lợi Bí thư thứ nhất
Nguyễn Phú Bình Bí thư thứ hai
Thân Hoài Thu Bí thư thứ ba

Bộ phận bảo hộ công dân: +49-1625391500

Bộ phận quản lý lao động

Đề nghị liên hệ với địa chỉ của Đại sứ quán.

 

Ban công tác cộng đồng

E-mail: nbichthao11@yahoo.com

Nguyễn Bích Thảo Bí thư thứ nhất

 

Bộ phận Tùy viên quốc phòng

Trịnh Ngọc Đại Tùy viên quốc phòng
Trương Hồng Thái Phó Tùy viên quốc phòng
Trần Anh Trợ lý Tùy viên quốc phòng

 

Văn phòng Thương vụ

E-mail: de@moit.gov.vn

Nguyễn Thiện Bình Tham tán thương mại
Trần Phương Nga Tùy viên thương mại

 

Bộ phận Quản lý lưu học sinh

E-mail: banquanlylhsduc@gmail.com

Nguyễn Phúc Hiền Bí thư thứ nhất

 

Bộ phận Kế hoạch và Đầu tư

E-mail: tquoctrung@gmail.com

Trần Quốc Trung Bí thư thứ nhất

 

Bộ phận Khoa học và Công nghệ

E-mail: berlin@most.gov.vn
 
Bạch Ngọc Dậu Bí thư thứ nhất
Trần Văn Hưng Bí thư thứ ba

 

Phân xã Thông tấn xã Việt Nam

E-mail: vnaberlin@kabelmail.de

Nguyễn Văn Long Trưởng Phân xã
Phạm Thanh Hải Phóng viên