Địa chỉ:

Giờ làm việc*:

Giờ mở cửa tiếp khách lãnh sự:

Elsenstraße 3
12435 Berlin-Treptow

Điện thoại:
- Tổng đài: +49-30-536 30 108
+49-30-536 30 102
Fax: +49-30-536 30 200
E-mail: sqvnberlin@t-online.de
Từ thứ Hai đến thứ Sáu

 • Sáng: từ 9.00 giờ đến 12.30
 • Chiều: từ 13.30 giờ đến 17.00
Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm

 • Sáng từ 9.00 đến 12.30
  • Nhận hồ sơ từ 9.00 đến 12.30
  • Trả kết quả từ 11.00 đến 12.30
 • Chiều từ 14.00 đến 16.30
  • Nhận hồ sơ từ 14.00 đến 16.30
  • Trả kết quả từ 15.00 đến 16.30

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Nguyễn Minh Vũ

Đặng Chung Thủy

Đại sứ

Tham tán công sứ

 

Bộ phận chính trị

Thân Hoài Thu Bí thư thứ Nhất
Ngô Thị Thu Hương Bí thư thứ Nhất
Trịnh Ngọc Anh Bí thư thứ Nhất
Nguyễn Thị Thu Hằng Bí thư thứ Hai
Email: info@vietnambotschaft.org
 

Bộ phận lãnh sự

Phạm Hoàng Tùng Tham Tán
Nguyễn Hoài Nam Bí thư thứ Nhất
Nguyễn Danh Tùng Bí thư thứ Nhất
Kiều Anh Tuấn Bí thư thứ Hai
Nguyễn Mai Phương Bí thư thứ Hai
Email: konsular@vietnambotschaft.org

Bộ phận bảo hộ công dân:

+49-1522 133 5656
 

 

Nguyễn Thị Hồng Nhung  Bí thư thứ Hai
 

Bộ phận Quân vụ

Nguyễn Tuấn Minh Tùy viên quốc phòng
Trần Anh Phó Tùy viên quốc phòng
 

Bộ phận Thương vụ

Bùi Vương Anh
Đỗ Việt Hà
Tham tán
Bí thư thứ Hai
E-mail: de@moit.gov.vn
 

Bộ phận Kế hoạch – Đầu tư

Nguyễn Mạnh Hải  Tham tán
E-mail: nmhai@mpi.gov.vn hoặc nguyenmanhhai0006@gmail.com
 

Bộ phận Quản lý lưu học sinh

Dương Thị Việt Thắng Bí thư thứ Nhất
E-mail: banquanlylhsduc@gmail.com
 

Bộ phận Khoa học và Công nghệ

Trần Văn Hưng Bí thư thứ nhất
Trần Văn Thanh Bí thư thứ nhất
E-mail: berlin@most.gov.vn
 

Phân xã Thông tấn xã Việt Nam

Trần Mạnh Hùng Trưởng phân xã
E-mail: vnaberlin@kabelmail.de