1. Địa chỉ

Elsenstraße 3
12435 Berlin-Treptow
Tel: 030-536 30 108 (Tổng đài)
Fax: 030-536 30 200
E-mail: konsular@vietnambotschaft.org

Số máy bảo hộ công dân: (+49) 152 2133 5656

 

 

2. Thông báo cho công dân mang hộ chiếu Việt Nam nhập cảnh Việt Nam từ 31/01/2022

 

 

3. Giờ tiếp khách lãnh sự

Các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm

Sáng: từ 9.00 đến 12.30 (nhận hồ sơ từ 9.00 đến 12.30, trả kết quả từ 11.00 đến 12.30)

Chiều: từ 14.00 đến 17.00 (nhận hồ sơ từ 14.00 đến 17.00, trả kết quả từ 15.00 đến 17.00)

 

LƯU Ý

Năm 2024, Đại sứ quán đóng cửa và không tiếp khách lãnh sự trong những ngày sau:

Tháng 1:   Thứ Hai, 01/01/2024.

Tháng 2:   Thứ Sáu, 09/02/2024.

Tháng 3: Thứ Sáu, 08/03/2024 và Thứ Sáu ngày 29/03/2024.

Tháng 4:   Thứ Hai, 01/04/2024.

Tháng 5:   Thứ Tư, 01/05/2024, Thứ Năm, 09/05/2024 và Thứ Hai, ngày 20/05/2024.

Tháng 8: Thứ Sáu, 23/08/2024.

Tháng 10: Thứ Năm, 03/10/2024.

Tháng 12: Thứ Tư, 25/12/2024, Thứ Năm, 26/12/2024 và Thứ Sáu, 27/12/2024.

 

4. Phạm vi khu vực lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt

Xem thông tin cụ thể ở đây.

 

5. Các thủ tục lãnh sự

Click vào đây để đọc/tải về các mẫu tờ khai và văn bản hướng dẫn các thủ tục lãnh sự.