Ban Công tác cộng đồng, Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức xin thông tin tới các hội đoàn, tổ chức và kiều bào Cuộc thi trực tuyến ”Tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài” do Bộ Tư pháp tổ chức.

 

Thời gian từ ngày 25/10/2022 – 25/11/2022.

 

Đây là hoạt động nhằm phổ biến rộng rãi và nâng cao hiểu biết về quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

 

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ: https://moj.gov.vn/cuocthitructuyen

 

Thể lệ cuộc thi chi tiết xin xem tại file đính kèm.

 

 

Trân trọng,

Ban Công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức.