Địa chỉ:

Giờ làm việc*:

Giờ mở cửa tiếp khách lãnh sự:

Elsenstraße 3
12435 Berlin-Treptow

Điện thoại:
- Tổng đài: +49-30-536 30 108
+49-30-536 30 102
Fax: +49-30-536 30 200
E-mail: sqvnberlin@t-online.de
Từ thứ Hai đến thứ Sáu

 • Sáng: từ 9.00 giờ đến 12.30
 • Chiều: từ 13.30 giờ đến 17.00
Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm

 • Sáng từ 9.00 đến 12.30
  • Nhận hồ sơ từ 9.00 đến 12.30
  • Trả kết quả từ 11.00 đến 12.30
 • Chiều từ 14.00 đến 17.00
  • Nhận hồ sơ từ 14.00 đến 16.00
  • Trả kết quả từ 15.00 đến 16.30

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Nguyễn Minh Vũ

Đặng Chung Thủy

Đại sứ

Tham tán công sứ

 

Bộ phận chính trị

Thân Hoài Thu Bí thư thứ Nhất
Ngô Thị Thu Hương Bí thư thứ Nhất
Nguyễn Thu Hằng Bí thư thứ Hai
Email: info@vietnambotschaft.org
 

Bộ phận lãnh sự

Phạm Hoàng Tùng
Nguyễn Như Trung
Tham Tán
Tham tán
Hoàng Minh Đức Bí thư thứ Nhất
Nguyễn Danh Tùng Bí thư thứ Nhất
Vũ Quốc Bình Bí thư thứ Hai
Bùi Đức Minh Bí thư thứ Ba
Email: konsular@vietnambotschaft.org

Bộ phận bảo hộ công dân:

+49-1522 133 5656
 

 

 

Bộ phận Quân vụ

Nguyễn Tuấn Minh Tùy viên quốc phòng
Trần Anh Phó Tùy viên quốc phòng
 

Bộ phận Thương vụ

Bùi Vương Anh
Trần Thanh Tùng
Tham tán
Tùy viên
E-mail: tradesection@vietnambotschaft.org
 

Bộ phận Kế hoạch – Đầu tư

 Đặng Quốc Tuấn  Bí thư thứ Nhất
 E-mail:qtuan629@gmail.com
 

Bộ phận Quản lý lưu học sinh

Dương Thị Việt Thắng Bí thư thứ Nhất
E-mail: banquanlylhsduc@gmail.com
 

Bộ phận Khoa học và Công nghệ

Trần Đông Tham tán
E-mail: berlin@most.gov.vn
 

Phân xã Thông tấn xã Việt Nam

Trần Mạnh Hùng Trưởng văn phòng đại diện
E-mail: vnaberlin@kabelmail.de