Địa chỉ:

Giờ làm việc*:

Giờ mở cửa tiếp khách lãnh sự:

Elsenstraße 3
12435 Berlin-Treptow

Điện thoại:
- Tổng đài: +49-30-53630108
+49-30-53630102
Fax: +49-30-53630200
E-mail: sqvnberlin@t-online.de
Từ thứ Hai đến thứ Sáu

 • Sáng: từ 9.00 giờ đến 12.30
 • Chiều: từ 13.30 giờ đến 17.00
Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm

 • Sáng từ 9.00 đến 12.30
  • Nhận hồ sơ từ 9.00 đến 12.30
  • Trả kết quả từ 11.00 đến 12.30
 • Chiều từ 14.00 đến 17.00
  • Nhận hồ sơ từ 14.00 đến 17.00
  • Trả kết quả từ 15.00 đến 17.00

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Đoàn Xuân Hưng

Đại sứ

 

Bộ phận chính trị

 Lê Thị Thu Tham tán Công sứ
Bùi Hà Nam Tham tán
Nguyễn Như Trung Tham tán
Chu Thu Hằng Bí thư thứ Nhất
Lê Việt Phương Bí thư thứ Hai
Email: info@vietnambotschaft.org
 

Bộ phận lãnh sự

Nguyễn Như Lân Tham tán
Đinh Anh Tuấn Bí thư thứ Nhất
Lê Đức Trung Bí thư thứ Nhất
Nguyễn Thị Ngọc Anh Bí thư thứ Hai
Bùi Đức Minh Bí thư thứ Ba
Email: konsular@vietnambotschaft.org

Bộ phận bảo hộ công dân:

+49-1625391500
 

 

 

Bộ phận Quân vụ

Trịnh Quốc Việt Tùy viên quốc phòng
Hà Mạnh Hùng Phó Tùy viên quốc phòng
 

Bộ phận Thương vụ

Nguyễn Hữu Tráng
Vũ Thị Hằng
Tham tán Công sứ
Bí thư thứ Ba
E-mail: tradesection@vietnambotschaft.org
 

Bộ phận Kế hoạch – Đầu tư

 Đặng Quốc Tuấn  Bí thư thứ Nhất
 E-mail:qtuan629@gmail.com
 

Bộ phận Quản lý lưu học sinh

Dương Thị Việt Thắng Bí thư thứ Nhất
E-mail: banquanlylhsduc@gmail.com
 

Bộ phận Khoa học và Công nghệ

Trần Đông Tham tán
Dương Hoàng Hải Bí thư thứ Hai
E-mail: berlin@most.gov.vn
 

Phân xã Thông tấn xã Việt Nam

Phạm Văn Thắng Trưởng văn phòng đại diện
E-mail: vnaberlin@kabelmail.de

 

* Đại sứ quán không tiếp khách trong những ngày sau: thứ Hai 26.12.2016, thứ Hai 17.04.2017, thứ Hai 01.05.2017, thứ Hai 25.12.2017.

Đại sứ quán không tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện trong những ngày sau:  thứ Hai 26.12.2016, thứ Sáu 27.01.2017, thứ Ba 31.01.2017, thứ Sáu 14.04.2017, thứ Hai 17.04.2017, thứ Hai 01.05.2017, thứ Sáu 01.09.2017, thứ Ba 03.10.2017, thứ Hai 25.12.2017, thứ Ba 26.12.2017.