Địa chỉ:

Giờ làm việc*:

Giờ mở cửa tiếp khách lãnh sự:

Elsenstraße 3
12435 Berlin-Treptow

Điện thoại:
- Tổng đài: +49-30-53630108
+49-30-53630102
Fax: +49-30-53630200
E-mail: sqvnberlin@t-online.de
Từ thứ Hai đến thứ Sáu

 • Sáng: từ 9.00 giờ đến 12.30
 • Chiều: từ 13.30 giờ đến 17.00
Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm

 • Sáng từ 9.00 đến 12.30
  • Nhận hồ sơ từ 9.00 đến 12.30
  • Trả kết quả từ 11.00 đến 12.30
 • Chiều từ 14.00 đến 17.00
  • Nhận hồ sơ từ 14.00 đến 17.00
  • Trả kết quả từ 15.00 đến 17.00

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Nguyễn Minh Vũ

Đại sứ

 

Bộ phận chính trị

Đặng Chung Thủy Tham tán – Người thứ hai
Nguyễn Như Trung Tham tán
Chu Thu Hằng Bí thư thứ Nhất
Lê Việt Phương Bí thư thứ Hai
Email: info@vietnambotschaft.org
 

Bộ phận lãnh sự

Phạm Hoàng Tùng
Nguyễn Như Lân
Tham Tán
Tham tán
Hoàng Minh Đức Bí thư thứ Nhất
Nguyễn Danh Tùng Bí thư thứ Nhất
Vũ Quốc Bình Bí thư thứ Hai
Bùi Đức Minh Bí thư thứ Ba
Email: konsular@vietnambotschaft.org

Bộ phận bảo hộ công dân:

+49-1625391500
 

 

 

Bộ phận Quân vụ

Trịnh Quốc Việt Tùy viên quốc phòng
Trần Anh Phó Tùy viên quốc phòng
 

Bộ phận Thương vụ

Bùi Vương Anh
Trần Thanh Tùng
Tham tán
Tùy viên
E-mail: tradesection@vietnambotschaft.org
 

Bộ phận Kế hoạch – Đầu tư

 Đặng Quốc Tuấn  Bí thư thứ Nhất
 E-mail:qtuan629@gmail.com
 

Bộ phận Quản lý lưu học sinh

Dương Thị Việt Thắng Bí thư thứ Nhất
E-mail: banquanlylhsduc@gmail.com
 

Bộ phận Khoa học và Công nghệ

Trần Đông Tham tán
Dương Hoàng Hải Bí thư thứ Hai
E-mail: berlin@most.gov.vn
 

Phân xã Thông tấn xã Việt Nam

Phạm Văn Thắng Trưởng văn phòng đại diện
E-mail: vnaberlin@kabelmail.de

 

Đại sứ quán không tiếp khách trong những ngày sau: thứ Hai 01.01.2018, thứ Hai 19.02.2018, thứ Hai 02.04.2018, thứ Năm 10.5.2018, thứ Tư 03.10.2018, thứ Tư 31.10.2018, thứ Tư 26.12.2018.

Đại sứ quán không tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện trong những ngày sau: thứ Hai 01.01.2018, thứ Sáu 16.02.2018, thứ Hai 19.02.2018, thứ Ba 20.02.2018, thứ Hai 02.04.2018, thứ Ba  01.05.2018, thứ Năm 10.5.2018, thứ Sáu 31.08.2018, thứ Tư 03.10.2018, thứ Tư 31.10.2018, thứ Ba 25.12.2018, thứ Tư 26.12.2018.