Địa chỉ:

Giờ làm việc*:

Giờ mở cửa tiếp khách lãnh sự:

Elsenstraße 3
12435 Berlin-Treptow

Điện thoại:
- Tổng đài: +49 30 536 30 108
- Bộ phận chính trị: +49 30 53630121/119/113
Fax: +49 30 536 30 200
E-mail: sqvnberlin@vietnambotschaft.org
Từ thứ Hai đến thứ Sáu

 • Sáng: từ 9.00 giờ đến 12.30
 • Chiều: từ 13.30 giờ đến 17.00

Các ngày nghỉ lễ của Đại sứ quán

 

Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm

 • Sáng từ 9.00 đến 12.30
  • Nhận hồ sơ từ 9.00 đến 12.30
  • Trả kết quả từ 11.00 đến 12.30
 • Chiều từ 14.00 đến 17.00
  • Nhận hồ sơ từ 14.00 đến 17.00
  • Trả kết quả từ 15.00 đến 17.00

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Vũ Quang Minh

Chu Tuấn Đức

Đại sứ

Tham tán công sứ

 

Bộ phận chính trị

Đặng Hoàng Linh Tham tán
Nguyễn Mai Phương Bí thư thứ Nhất
Nguyễn Dũng Bí thư thứ Hai
Email: info@vietnambotschaft.org
 

Bộ phận lãnh sự 

Chu Tuấn Đức Tham Tán công sứ
Lê Thị Thư Hương Bí thư thứ Nhất
Nguyễn Hoài Nam Bí thư thứ Nhất
Vũ Thị Thúy Bí thư thứ Nhất
Nguyễn Minh Tuấn Bí thư thứ Nhất
Lê Ngọc Tuấn Bí thư thứ Nhất
Phạm Quốc Cường Bí thư thứ Hai
Email: konsular@vietnambotschaft.org
Đường dây nóng của Đại sứ quán:
+49 1522 133 5656
Văn phòng Bộ Ngoại giao: tthc@mofa.gov.vn
Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao: cls.mfa@mofa.gov.vnTổng đài Bảo hộ Công dân,
Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao:
+84 981 84 84 84
 

 

Ban công tác cộng đồng:

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Bí thư thứ Hai
Email: ctcd.berlin@gmail.com

 

Bộ phận Quân vụ

Nguyễn Tuấn Minh Tùy viên quốc phòng
Nguyễn Hữu Dũng Phó Tùy viên quốc phòng
 

Bộ phận Thương vụ

Đỗ Việt Hà Bí thư thứ Hai
E-mail: de@moit.gov.vn
 

Bộ phận Kế hoạch – Đầu tư

Nguyễn Mạnh Hải  Tham tán
E-mail: nmhai@mpi.gov.vn hoặc nguyenmanhhai0006@gmail.com
 

Bộ phận Quản lý lưu học sinh

Phan Quang Văn Bí thư thứ Nhất
E-mail: phan.eduveg@gmail.com
 

Bộ phận Khoa học và Công nghệ

Hà Thị Lâm Hồng Tham tán
Nguyễn Ngọc Đăng Bí thư thứ hai
E-mail: berlin@most.gov.vn
 

Thông tấn xã Việt Nam

Nguyễn Thu Hằng Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại CHLB Đức
E-mail: vnaberlin@kabelmail.de