Địa chỉ:

Giờ làm việc*:

Giờ mở cửa tiếp khách lãnh sự:

Elsenstraße 3
12435 Berlin-Treptow

Điện thoại:
- Tổng đài: +49-30-536 30 108
+49-30-536 30 102
Fax: +49-30-536 30 200
E-mail: sqvnberlin@vietnambotschaft.org
Từ thứ Hai đến thứ Sáu

 • Sáng: từ 9.00 giờ đến 12.30
 • Chiều: từ 13.30 giờ đến 17.00

Các ngày nghỉ lễ của Đại sứ quán

 

Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm

 • Sáng từ 9.00 đến 12.30
  • Nhận hồ sơ từ 9.00 đến 12.30
  • Trả kết quả từ 11.00 đến 12.30
 • Chiều từ 14.00 đến 17.00
  • Nhận hồ sơ từ 14.00 đến 17.00
  • Trả kết quả từ 15.00 đến 17.00

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Vũ Quang Minh

Chu Tuấn Đức

Đại sứ

Tham tán công sứ

 

Bộ phận chính trị

Thân Hoài Thu Bí thư thứ Nhất
Trịnh Ngọc Anh Tham tán
Nguyễn Thị Thu Hằng Bí thư thứ Nhất
Nguyễn Mai Phương Bí thư thứ Hai
Email: info@vietnambotschaft.org
 

Bộ phận lãnh sự 

Chu Tuấn Đức Tham Tán công sứ
Nguyễn Hoài Nam Bí thư thứ Nhất
Vũ Thị Thúy Bí thư thứ Nhất
Nguyễn Minh Tuấn Bí thư thứ Nhất
Kiều Anh Tuấn Bí thư thứ Nhất
Phạm Quốc Cường Bí thư thứ Hai
Email: konsular@vietnambotschaft.org

 

Đường dây nóng: +49-1522 133 5656

Văn phòng Bộ Ngoại giao: tthc@mofa.gov.vn

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao: cls.mfa@mofa.gov.vn

 

 

Ban công tác cộng đồng:

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Bí thư thứ Hai
Email: ctcd.berlin@gmail.com

Bộ phận Quân vụ

Nguyễn Tuấn Minh Tùy viên quốc phòng
Nguyễn Hữu Dũng Phó Tùy viên quốc phòng
 

Bộ phận Thương vụ

Bùi Vương Anh
Đỗ Việt Hà
Tham tán
Bí thư thứ Hai
E-mail: de@moit.gov.vn
 

Bộ phận Kế hoạch – Đầu tư

Nguyễn Mạnh Hải  Tham tán
E-mail: nmhai@mpi.gov.vn hoặc nguyenmanhhai0006@gmail.com
 

Bộ phận Quản lý lưu học sinh

Phan Quang Văn Bí thư thứ Nhất
E-mail: phan.eduveg@gmail.com
 

Bộ phận Khoa học và Công nghệ

Trần Văn Hưng Bí thư thứ nhất
Trần Văn Thanh Bí thư thứ nhất
E-mail: berlin@most.gov.vn
 

Phân xã Thông tấn xã Việt Nam

Trần Mạnh Hùng Trưởng phân xã
E-mail: vnaberlin@kabelmail.de