Tiểu sử Tiến sỹ NGUYỄN MINH VŨ
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHLB Đức

 

TLBT 02

 

Thông tin cá nhân

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ sinh năm 1965 tại Hà Nội. Ông công tác trong ngành ngoại giao từ năm 1993 với nhiều vị trí khác nhau và có nhiều kinh nghiệm ngoại giao song phương và đa phương.

Ông có vợ là bà Nguyễn Thiên Hương và 2 con.

 

 

Học vấn

Tốt nghiệp Đại học Quan hệ Quốc tế Mát-xcơ-va (MGIMO), Liên xô (cũ) chuyên ngành Luật quốc tế năm 1989.

Tiến sỹ Luật quốc tế, Đại học Quan hệ Quốc tế Mát-xcơ-va (MGIMO), Liên bang Nga năm 1992.

Thông thạo tiếng Anh, tiếng Nga.

 

 

Sự nghiệp Ngoại giao

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ được Chủ tịch nước bổ nhiệm là Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại CHLB Đức vào tháng 7/2018. Ông bắt đầu nhiệm kỳ công tác trên cương vị Đại sứ từ ngày 27/12/2018.

Từ tháng 9/2018 – 12/2018, ông đảm nhiệm chức vụ Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 3/2017-9/2018, ông là Trợ lý Bộ trưởng kiêm Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 11/2016-3/2017, ông là Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 8/2014-10/2016, ông là Vụ trưởng Vụ Luật pháp và điều ước quốc tế Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 4/2014-8/2014, ông là Phó Vụ trưởng Vụ Luật pháp và điều ước quốc tế Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 12/2010-3/2014, ông là Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, kiêm Giám đốc Quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Từ tháng 5/2007-10/2010, ông là Tham tán Công sứ, Người thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức.

Từ tháng 12/2003-5/2007, ông là Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 11/2002-12/2003, ông là Chánh Văn phòng, sau đó là Tập sự Phó Cục trưởng, Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 5/1998-3/2002, ông là Bí thư thứ ba Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Giai đoạn 1993 – 1998, ông là chuyên viên, rồi Phó Trưởng phòng, Trợ lý Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

 

 

Tặng, khen thưởng

Trong thời gian hoạt động trong ngành Ngoại giao, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Chính phủ như Huân chương Lao động hạng Ba năm 2017, 3 lần nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2007, 2011, 2017), 2 lần nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (2007, 2017), Bằng khen của Bộ Công an 2007 ….