Tổ chức

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

Đại sứ quán Đức

29 Trần Phú, Hà Nội
www.hanoi.diplo.de

+84 4 38453836

+84 4 38453838

Tổng Lãnh sự quán Đức
tại TP.Hồ Chí Minh

33 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
www.ho-chi-minh-stadt.diplo.de

+84 28 3828 8100

+84 8 38231919

Đại diện Phòng Thương mại
-Công nghiệp Đức tại Việt Nam (AHK Viet Nam)

Văn phòng ở Hà Nội:
1303 Vietcombank Tower,
198 Trần Quang Khải,
Hà Nội
www.vietnam.ahk.de  

+84 4 38251420

+84 4 38251422

Văn phòng ở TP.HCM:
Tầng 5, 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
TP.Hồ Chí Minh

+84 8 38239775

+84 8 38239773

Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam

Somerset Chancellor Court 5th Floor
21-23
Nguyễn Thi Minh Khai, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh
www.gba-vietnam.org 

+84 8 38239 772

+84 8 38238 909

Văn phòng GIZ tại Việt Nam

Tầng 6, Hanoi Towers, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội
www.gtz.de 

+84 4 39344951

+84 4 39344950

Đại diện Cơ quan Thương mại
và Đầu tưĐức tại Việt Nam

1303 Vietcombank Tower, 198 Trần Quang Khải
Hà Nội
www.gtai.de 

+84 4 39393299

+84 4 39393189

Đại diện Ngân hàng hợp tác
Phát triển Tài chính Đức
tại Việt Nam(KfW Viet Nam)

Tầng 6, Hanoi Towers, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội
www.kfw.de 

+84 4 39345355

+84 4 39345356

Đại diện Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)

7 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội info@fesvietnam.org
www.fesvietnam.org 

+84 4 38455108

+84 4 38452631

Đại diện Viện Konrad-Adenauer-Stiftung (FAS)

104 Xuân Diệu, Hà Nội
http://www.kas.de/vietnam
Info.Hanoi@kas.de 

+84 4 37186194

 +84 4 37186197

Viện Goethe – Hà Nội

56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội
http://www.goethe.de/ins/vn/han 

+84 4 37342251

+84 4 37342254