THÔNG BÁO

Từ thứ Năm, ngày 26/01/2017 đến thứ Tư, ngày 01/02/2017 là thời gian nghỉ Tết ở Việt Nam. Do vậy, đối với các hồ sơ nộp trong thời gian này mà cần có ý kiến phối hợp của các cơ quan trong nước (thị thực, miễn thị thực…), thời gian xử lý sẽ dài hơn bình thường.

Xin chân thành cảm ơn!

 

Đại sứ quán không tiếp khách trong những ngày sau: thứ Hai 26.12.2016, thứ Hai 17.04.2017, thứ Hai 01.05.2017, thứ Hai 25.12.2017.

Đại sứ quán không tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện trong những ngày sau:  thứ Hai 26.12.2016, thứ Sáu 27.01.2017, thứ Ba 31.01.2017, thứ Sáu 14.04.2017, thứ Hai 17.04.2017, thứ Hai 01.05.2017, thứ Sáu 01.09.2017, thứ Ba 03.10.2017, thứ Hai 25.12.2017, thứ Ba 26.12.2017.

 

1. Thông báo về quy chế miễn thị thực cho công dân Đức (cập nhật ngày 1.7.2016)

2. Thông báo số 1 về chương trình Xuân Quê Hương của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.