THÔNG BÁO

 

Đại sứ quán không tiếp khách trong những ngày sau: thứ Hai 26.12.2016, thứ Hai 17.04.2017, thứ Hai 01.05.2017, thứ Năm 06.7.2017, thứ Hai 25.12.2017

Đại sứ quán không tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện trong những ngày sau:  thứ Hai 26.12.2016, thứ Sáu 27.01.2017, thứ Ba 31.01.2017, thứ Sáu 14.04.2017, thứ Hai 17.04.2017, thứ Hai 01.05.2017, thứ Sáu 01.09.2017, thứ Ba 03.10.2017, thứ Ba 31.10.2017, thứ Hai 25.12.2017, thứ Ba 26.12.2017.

 

1. Thông báo về quy chế miễn thị thực cho công dân Đức (cập nhật ngày 1.7.2017)

2. Thông báo về chương trình trại hè Việt Nam 2017.