THÔNG BÁO

 

Đại sứ quán không tiếp khách trong những ngày sau:

Tháng 2: 04/02/2019; 05/02/2019; 08/02/2019;

Tháng 4: 12/4/2019; 19/04/2019; 22/04/2019; 26/4/2019;

Tháng 5: 01/05/2019; 30/05/2019;

Tháng 6: 10/06/2019;

Tháng 9: 02/09/2019;

Tháng 10: 03/10/2019;

Tháng 12: 25/12/2019; 26/12/2019

Đại sứ quán không tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện trong những ngày sau: 

Tháng 2: 04/02/2019; 05/02/2019; 08/02/2019;

Tháng 4: 12/4/2019; 19/04/2019; 22/04/2019; 26/4/2019;

Tháng 5: 01/05/2019; 30/05/2019;

Tháng 6: 10/06/2019;

Tháng 9: 02/09/2019;

Tháng 10: 03/10/2019;

Tháng 12: 25/12/2019; 26/12/2019

 

1. Thông báo về quy chế miễn thị thực cho công dân Đức (cập nhật ngày 21.5.2018)

 

2. Thông báo về trại hè Việt Nam 2019