THÔNG BÁO

 

Đại sứ quán không tiếp khách trong những ngày sau: thứ Hai 01.01.2018, thứ Hai 19.02.2018, thứ Hai 02.04.2018, thứ Năm 10.5.2018, thứ Tư 03.10.2018, thứ Tư 31.10.2018, thứ Tư 26.12.2018.

Đại sứ quán không tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện trong những ngày sau: thứ Hai 01.01.2018, thứ Sáu 16.02.2018, thứ Hai 19.02.2018, thứ Ba 20.02.2018, thứ Hai 02.04.2018, thứ Ba  01.05.2018, thứ Năm 10.5.2018, thứ Sáu 31.08.2018, thứ Tư 03.10.2018, thứ Tư 31.10.2018, thứ Ba 25.12.2018, thứ Tư 26.12.2018.

 

1. Thông báo về quy chế miễn thị thực cho công dân Đức (cập nhật ngày 21.5.2018)