Chú ý: Hướng dẫn gửi thư qua đường bưu điện

 

Click vào từng đường link để tải về mẫu tờ khai/hồ sơ tương ứng.

Tải phần mềm Adobe Reader để đọc và in mẫu tờ khai/hồ sơ tại đây.

Thủ tục về Công chứng, Chứng thực và Hợp pháp hóa lãnh sự

  Hướng dẫn thủ tục hợp công chứng, chứng thực
  Mẫu tờ khai chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
  Mẫu hợp đồng ủy quyền giải quyết các công việc tại Việt Nam giữa một bên ở Đức và một bên ở Việt Nam
  Mẫu hợp đồng ủy quyền giải quyết các công việc tại Việt Nam giữa một bên ở Đức và một bên ở Việt Nam (dành cho hai người)
pdficon  Mẫu hợp đồng ủy quyền giải quyết các công việc tại Việt Nam giữa hai bên đều đang ở Đức
  Giấy ủy quyền giải quyết các công việc tại ĐSQ
pdficon  Mẫu ủy quyền giải quyết các công việc tại Việt Nam
pdficon  Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

pdficon  Mẫu văn bản cam kết tài sản riêng

Thủ tục về Hộ chiếu

  Giấy biên nhận hồ sơ
  Hướng dẫn thủ tục cấp đổi hộ chiếu, giấy thông hành
  Tờ khai xin cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu hoặc cấp giấy thông hành
  Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông, giấy thông hành

  Tờ khai xác nhận nhân thân cho công dân Việt Nam ở nước ngoài bị mất hộ chiếu

 

Thủ tục về Hộ tịch

  Giấy biên nhận hồ sơ
  Hướng dẫn thủ tục hộ tịch
  Tờ khai ghi vào sổ Hộ tịch việc khai sinh
  Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con
  Thỏa thuận lựa chọn quốc tịch cho con
  Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử
  Tờ khai thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
  Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch

Thủ tục về Hôn nhân

  Giấy biên nhận hồ sơ
  Tờ khai đăng ký kết hôn
  Tờ khai ghi chú ly hôn
  Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
  Đơn xin chứng nhận đủ điều kiện kết hôn
  Tờ khai ghi chú kết hôn
  Hướng dẫn thủ tục về hôn nhân

Thủ tục về Quốc tịch

  Giấy biên nhận hồ sơ
  Hướng dẫn thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam
  Hướng dẫn thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài
  Đơn xin thôi quốc tịch
  Đơn xin thôi quốc tịch cho người chưa thành niên
  Mẫu thỏa thuận xin thôi quốc tịch cho người chưa thành niên
  Tờ khai lý lịch
  Tờ khai đăng ký xác định có quốc tịch và cấp hộ chiếu Việt Nam
  Tờ khai xác nhận là người gốc Việt Nam

  Danh sách người đề nghị giải quyết hồ sơ 

Thủ tục về Thị thực và Hồi hương

  Giấy biên nhận hồ sơ
  Đơn xin thị thực xuất, nhập cảnh Việt Nam
  Quy chế miễn visa 15 ngày cho công dân Đức
  Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy miễn thị thực
  Tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực

Các thủ tục khác

  Hướng dẫn giải quyết công việc lãnh sự qua bưu điện
  Giấy biên nhận hồ sơ
  Đơn đề nghị 
  Phiếu đăng ký công dân
  Hướng dẫn thủ tục đưa thi hài, tro cốt về Việt Nam
  Đơn xin đưa thi hài, tro cốt về Việt Nam
  Đơn xin đưa thi hài, tro cốt về bảo quản, chôn cất tại địa phương