1. Địa chỉ

Elsenstraße 3
12435 Berlin-Treptow
Tel: 030-536 30 108 (Tổng đài)
Fax: 030-536 30 200
E-mail: konsular@vietnambotschaft.org
Tổng đài hỗ trợ công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài: (0084) 4 62 844 844

 

2. Giờ tiếp khách lãnh sự

Các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm

Sáng: từ 9.00 đến 12.30 (nhận hồ sơ từ 9.00 đến 12.30, trả kết quả từ 11.00 đến 12.30)

Chiều: từ 14.00 đến 17.00 (nhận hồ sơ từ 14.00 đến 17.00, trả kết quả từ 15.00 đến 17.00)

 

LƯU Ý

Từ thứ Năm, ngày 26/01/2017 đến thứ Tư, ngày 01/02/2017 là thời gian nghỉ Tết ở Việt Nam. Do vậy, đối với các hồ sơ nộp trong thời gian này mà cần có ý kiến phối hợp của các cơ quan trong nước (thị thực, miễn thị thực…), thời gian xử lý sẽ dài hơn bình thường.

Xin chân thành cảm ơn!

Đại sứ quán không tiếp khách trong những ngày sau: thứ Hai 26.12.2016, thứ Hai 17.04.2017, thứ Hai 01.05.2017, thứ Hai 25.12.2017.

Đại sứ quán không tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện trong những ngày sau:  thứ Hai 26.12.2016, thứ Sáu 27.01.2017, thứ Ba 31.01.2017, thứ Sáu 14.04.2017, thứ Hai 17.04.2017, thứ Hai 01.05.2017, thứ Sáu 01.09.2017, thứ Ba 03.10.2017, thứ Hai 25.12.2017, thứ Ba 26.12.2017.

 

3. Phạm vi khu vực lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt

Xem thông tin cụ thể ở đây.

 

4. Các thủ tục lãnh sự

Click vào đây để đọc/tải về các mẫu tờ khai và văn bản hướng dẫn các thủ tục lãnh sự.