1. Địa chỉ

Elsenstraße 3
12435 Berlin-Treptow
Tel: 030-536 30 108 (Tổng đài)
Fax: 030-536 30 200
E-mail: konsular@vietnambotschaft.org
Tổng đài hỗ trợ công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài: (0084) 4 62 844 844

 

2. Giờ tiếp khách lãnh sự

Các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm

Sáng: từ 9.00 đến 12.30 (nhận hồ sơ từ 9.00 đến 12.30, trả kết quả từ 11.00 đến 12.30)

Chiều: từ 14.00 đến 17.00 (nhận hồ sơ từ 14.00 đến 17.00, trả kết quả từ 15.00 đến 17.00)

 

LƯU Ý

Đại sứ quán không tiếp khách trong những ngày sau: thứ Hai 01.01.2018, thứ Hai 19.02.2018, thứ Hai 02.04.2018, thứ Năm 10.5.2018, thứ Tư 03.10.2018, thứ Tư 31.10.2018, thứ Tư 26.12.2018.

Đại sứ quán không tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện trong những ngày sau: thứ Hai 01.01.2018, thứ Sáu 16.02.2018, thứ Hai 19.02.2018, thứ Ba 20.02.2018, thứ Hai 02.04.2018, thứ Ba  01.05.2018, thứ Năm 10.5.2018, thứ Sáu 31.08.2018, thứ Tư 03.10.2018, thứ Tư 31.10.2018, thứ Ba 25.12.2018, thứ Tư 26.12.2018.

 

3. Phạm vi khu vực lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt

Xem thông tin cụ thể ở đây.

 

4. Các thủ tục lãnh sự

Click vào đây để đọc/tải về các mẫu tờ khai và văn bản hướng dẫn các thủ tục lãnh sự.