THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LÃNH SỰ
THEO KHU VỰC LÃNH SỰ CỦA ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
TẠI BERLIN VÀ TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM
TẠI FRANKFURT AM MAIN

 

Kể từ ngày 01.11.2013, Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main tiếp nhận và giải quyết các công việc lãnh sự tại CHLB Đức theo phân công khu vực lãnh sự như sau:

 

1. Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin có thẩm quyền giải quyết các hồ sơ lãnh sự của người Việt Nam cư trú tại 10 bang: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Meklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein và Thüringen.

 

2. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main có thẩm quyền giải quyết hồ sơ lãnh sự của người Việt Nam cư trú tại 6 bang: Hessen, Baden-Württenberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen và Saarland.

 

3. Người Việt Nam có trách nhiệm nộp hoặc gửi các hồ sơ lãnh sự sau đây theo đúng khu vực lãnh sự quy định tại các điểm 1 và 2 trên đây.

a. Hồ sơ xin cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông, giấy thông hành, tem AB;

b. Hồ sơ về hộ tịch;

c. Hồ sơ về quốc tịch;

d. Hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự;

đ. Hồ sơ đăng ký công dân;

e. Hồ sơ đăng ký giữ quốc tịch;

g. Hồ sơ về ủy thác tư pháp có liên quan đến công dân Việt Nam ở Đức theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;

h. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, di hài;

i. Hồ sơ lãnh sự để giúp công dân, pháp nhân Việt Nam giải quyết những vấn đề liên quan đến thừa kế tài sản hoặc nhận lại tài sản thừa kế được mở có lợi cho nhà nước Việt Nam;

k. Đơn từ và chứng cứ liên quan đến công dân, pháp nhân Việt Nam để chuyển cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xem xét, giải quyết.

 

4. Người Việt Nam có trách nhiệm xác định nơi cư trú của mình thuộc bang nào của Đức để nộp hoặc gửi hồ sơ cho Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin hoặc Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main theo đúng khu vực được phân công nêu tại các điểm 1.1 và 1.2 trên.

 

5. Hồ sơ lãnh sự của người Việt Nam nộp cho hoặc gửi đến Cơ quan đại diện không theo đúng khu vực lãnh sự được phân công sẽ không được giải quyết và bị gửi trả lại. Người nộp hoặc gửi hồ sơ phải chịu mọi chi phí phát sinh liên quan, trừ những trường hợp khẩn cấp như: cấp lại hộ chiếu, giấy thông hành cho người Việt Nam do bị mất tại Đức khi đi công tác, thăm người thân ở nước ngoài hoặc đăng ký khai tử, cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, di hài hoặc vì lý do sức khỏe, an toàn, an ninh được xác định tại Quy định về việc phân công thực hiện chức năng lãnh sự giữa Đại sứ quán và các Tổng lãnh sự quán tại cùng một địa bàn ban hành kèm theo Quyết định số 2287/QĐ-BNG ngày 22.09.2013 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

 

6. Người Việt Nam có thể nộp tại hoặc gửi đến Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin hoặc Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main các hồ sơ lãnh sự sau đây:

a. Cấp giấy miễn thị thực;

b. Công chứng, chứng thực;

c. Chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự, nếu Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán được giới thiệu trước về mẫu con dấu và mẫu chữ ký của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại.

 

Đại sứ quán Việt Nam trân trọng thông báo./.