Ngày 17 tháng 6 năm 2020 Bộ Nội Vụ, Xây dựng và Quê hương Liên bang Đức ban hành

QUY ĐỊNH

Về việc gia hạn miễn thị thực tạm thời cho những người có Visa-Schengen đã hết hạn và miễn thị thực tạm thời cho người đi qua lãnh thổ Đức với mục đích xuất cảnh khỏi khu vực Schengen vì lý do đại dịch Covid-19 như sau:

 

 

1. Người nước ngoài có thị thực Schengen hợp lệ đã cư trú trên Lãnh thổ Liên bang vào ngày 17/03/2020; những người đã nhập cảnh vào Đức với thị thực Schengen hợp lệ sau ngày 17/03/2020 và trước ngày Quy định này có hiệu lực; những người đang cư trú trên lãnh thổ liên bang vào ngày 30/06/2020, được miễn yêu cầu giấy phép cư trú từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/9/2020.

 

 

2. Người nước ngoài được miễn yêu cầu giấy phép cư trú theo điều 1 được phép tiếp tục lao động như đã ghi trong thị thực đến ngày 30/9/2020. Điều này cũng bao gồm cả những việc làm không được coi là việc làm theo tinh thần của Luật cư trú.

 

 

3. Miễn yêu cầu giấy phép cư trú tối đa 3 ngày đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Đức từ một quốc gia trong khu vực Schengen đến ngày 30/9/2020, với điều kiện người đó đã cư trú hợp pháp ở một quốc gia Schengen, đi qua lãnh thổ Đức để đến nước tiếp theo mà người đó được phép nhập cảnh. Cần có giấy tờ phù hợp chứng minh việc sẽ xuất cảnh ra khỏi lãnh thổ Đức.

 

 

Quy định này có hiệu lực từ ngày 18/6/2020 đến ngày 30/9/2020./.

 

 

Link văn bản tiếng Đức:

 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/nachrichten/2020/migration-2te-verordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=1