Chính phủ Đức đang áp dụng các chính sách hỗ trợ việc hồi hương tự nguyện cho những công dân nước ngoài buộc phải rời Đức, trong đó có công dân đến từ Việt Nam. Người tự nguyện hồi hương sẽ được cấp chi phí đi lại và hỗ trợ đi lại (theo chương trình REAG/GARP). Theo đó, khoản hỗ trợ tài chính bổ sung có thể lên tới 1.200 Euro.

Ngoài ra, đến ngày 28/2/2018, những người hồi hương còn có thể xin một khoản hỗ trợ đặc biệt để chuẩn bị nơi ở khi hồi hương cho như thuê, xây dựng hoặc sửa chữa nhà, trang bị bếp hoặc nhà tắm… lên đến 3000 Euro/gia đình; 1000 Euro/cá nhân.

Đơn xin hỗ trợ hồi hương tự nguyện có thể nộp tại tất cả các cơ quan tư vấn hồi hương của Đức. Hình thức hỗ trợ cụ thể sẽ được thống nhất giữa đại diện của Cơ quan Di cư quốc tế (IOM) và Nhà nước Việt Nam.

Các thông tin cụ thể về điều kiện đệ đơn cũng như xếp loại các mức tiền được hỗ trợ hoặc danh sách các cơ quan tư vấn gần nhất có thể tìm thấy trên website www.returningfromgermany.de bằng các thứ tiếng Đức, Anh, Pháp, Nga….