Ngày 25/05/2020, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 79/NQ-CP quy định danh sách 80 nước có công dân được cấp e-visa (visa điện tử); danh sách 08 cửa khẩu đường không, 16 cửa khẩu đường bộ và 13 cửa khẩu đường biển cho phép người nước ngoài nhập xuất cảnh bằng e-visa.

 

Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam vẫn đang phòng chống dịch Covid-19, Chính phủ tiếp tục hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài trừ các trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và một số trường hợp đặc biệt được Cục Quản lý Xuất nhập cảnh chấp thuận (gồm nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao) nhưng phải thực hiện biện pháp cách lý phù hợp.

 

Theo đó, ngoài các đối tượng nêu trên, các cơ quan chức năng Việt Nam chưa cấp thị thực nhập cảnh Việt Nam (bao gồm cả e-visa) cho người nước ngoài cho đến khi có thông báo mới của Chính phủ Việt Nam.