Ngày 21/11/2019 tại Berlin, Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Nguyễn Minh Vũ đã tham dự và phát biểu tại Hội thảo Quốc tế về Nền Kinh tế tuần hoàn chống rác thải đại dương. Hội thảo do German RETech Partnership phối hợp với Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tổ chức, với sự bảo trợ của Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân Liên bang Đức (BMU).

 

Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia về rác thải đại dương đến từ Đức và nhiều nước trên thế giới, bao gồm Trung Quốc, Chile, Ghana, Anh, Ấn Độ và Nhật Bản. Việt Nam và Ấn Độ là hai nước được lựa chọn làm điển hình báo cáo tại Hội thảo về phương pháp tiếp cận mới trong xử lý rác thải đại dương thông qua các dự án do Đức hỗ trợ đang được triển khai trong lĩnh vực này.

 

Phát biểu tại Hội thảo, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã thông tin về hiện trạng vấn đề rác thải đại dương tại Việt Nam, và những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam để giải quyết vấn đề này, đặc biệt là dự thảo Kế hoạch Hành động Quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cũng nêu bật những sáng kiến của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế và khu vực nhằm chung tay với cộng đồng quốc tế trong việc xử lý rác thải đại dương. Đại sứ nhấn mạnh, là một nền kinh tế đang phát triển với tốc độ nhanh, Việt Nam phải đối mặt với những thách thức lớn về xử lý rác thải đại dương, nhất là rác thải nhựa. Trong những năm qua, với sự nỗ lực của Chính phủ cũng như toàn xã hội, nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường và giảm thiểu rác thải nhựa đã tăng lên rõ rệt. Cùng sự phối hợp và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, trong đó Đức là một trong những đối tác tích cực và hiệu quả nhất, Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều tiến bộ trong việc quản lý rác thải nhựa đại dương.