Theo thông báo ngày 27/07/2022 của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội (https://vietnam.diplo.de/vn-vi/dichvulanhsu/05-VisaEinreise/-/2544474), mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 01/07/2022 tại Việt Nam (bìa mầu xanh tím than, số sê-ri P) tạm thời không được công nhận tại Đức và vì thế không được nhận thị thực vào những hộ chiếu này. Trường hợp đã được cấp thị thực, người mang mẫu hộ chiếu này có thể bị từ chối nhập cảnh tại cửa khẩu. Hiện nay, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang trao đổi với phía Đức để tháo gỡ vướng mắc trong thời gian sớm nhất. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vấn đề này.